Parvekkeet

170

Parvekerakenteet ovat suomalaisissa kerrostaloissa yleensä betonia. Metallirakenteisia parvekkeita tehdään uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessä.

Betoniparvekkeissa korjaustarpeen määrittä betonin kunto. Betonia vaurioittavat pääasiassa pakkanen ja teräskorroosio. Vauriot etenevät alkuvaiheessa rakenteen sisällä siten , että betonin kuntoa ei usein voida paljaalla silmällä havaita.

Parvekkeiden lasittamisella on suuri merkitys parvekerakenteiden säilyvyyteen käytettävyyteen. Lasitukset pienentävät tutkimusten mukaan parvekerakenteen kosteusrasitusta. Lasitusten avulla parvekkeiden käyttöikä pitenee ja tarvittavat korjaukset vähenee. Myös käyttömukavuus ympäri vuoden lisääntyy huomattavasti.